เกาะมันในเกาะมันใน เป็นหมู่เกาะในเขตตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และเป็นหนึ่งใน ”หมู่เกาะมัน” ซึ่งมีอยู่ 3 เกาะ คือ เกาะมันใน เกาะมันกลาง และ เกาะมันนอก ซึ่งแต่ละเกาะเรียกชื่อตามตำแหน่งที่ตั้ง คือ เกาะที่อยู่ใกล้ฝั่งมากที่สุดชื่อ เกาะมันใน ถัดออกไปคือ เกาะมันกลางและเกาะที่อยู่ไกลสุดคือ เกาะมันนอก โดย หมู่เกาะมัน แต่ละแห่งก็มีมนต์เสน่ห์แตกต่างกัน

สำหรับ เกาะมันใน เป็นเกาะใหญ่ที่สุด และใหญ่เป็นอันดับ 2 ของหมู่เกาะในทะเลระยองรองจาก เกาะเสม็ด มีพื้นที่ประมาณ 131 ไร่ มีอ่าวที่น่าสนใจอยู่หลายแห่ง เช่น อ่าวต้นมะขาม อ่าวหินโขดหญ้า อ่าวโกงกาง และอ่าวหน้าบ้าน โดยเฉพาะที่อ่าวหน้าบ้านมีปะการังที่สวยงาม ส่วนอ่าวโกงกางมีทรายเรียบ แต่ชายหาดด้านใต้ของ เกาะมันใน เป็นบริเวณหวงห้ามสำหรับให้ แม่พันธุ์เต่าทะเลขึ้นไปวางไข่ โดยได้จัดสร้างคอกเป็นกำแพงรั้วลูกกรงคอนกรีตไว้ให้เต่าทะเลได้ผสมพันธุ์ กันตามธรรมชาติ ในเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ ล้อมคอกเป็นรูปตัวยูยื่นออกไปในทะเล

เกาะมันใน

อีกทั้งบริเวณหาดด้านฝั่งตะวันตก มีท่าเรือคอนกรีตขนาดใหญ่ ช่วงน้ำลงเรือขนาดเล็กจึงต้องอ้อมไปส่งที่ชายหาดด้านตะวันออก ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ่อเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์เต่าทะเล เป็นที่ดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล มีพันธุ์เต่าตนุ และเต่ากระ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โดย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทาน เกาะมันใน ซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ ให้แก่กรมประมงเพื่อเป็นสถานที่ก่อตั้ง โครงการสมเด็จฯ รักษ์เต่าทะเล ในพระราชเสาวนีย์ และเมื่อปี พ.ศ. 2522 ได้จัดตั้งเป็นสถานที่เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์และอนุรักษ์ พันธุ์เต่าทะเลในอ่าวไทย เนื่องด้วยทรงเห็นว่าสถานที่ขยายพันธุ์และวางไข่ตามธรรมชาติของเต่าทะเลนั้นเหลือน้อยลง ต่อมาได้ปรับเป็น สถานีอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล มีหน้าที่ศึกษาวิจัยเต่าทะเลและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเต่าทะเลให้แก่ประชาชน

เกาะมันใน

ส่วน สถานีอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ เกาะมันใน เป็นอาคารชั้นเดียว ภายในจัดแสดงเรื่องราวของเต่าทะเลในประเทศไทย มีเต่าทะเลขนาดใหญ่หลายชนิดสตัฟฟ์ไว้ ใกล้ ๆ กับอาคารนิทรรศการมีอาคารเรือนไม้หลังเล็ก ภายในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับหอยมือเสือ ด้านตะวันตกของอาคารนิทรรศการเป็นบ่อเพาะเลี้ยงและพักฟื้นเต่าทะเลซึ่งมี เต่าทะเลหลายชนิด ได้แก่ เต่าหญ้า เต่าตนุ เต่ากระ เลี้ยงไว้ในบ่อคอนกรีตให้ชมได้อย่างใกล้ชิด และปิดให้เข้าชม เวลา 08.30 – 18.00 น.

รอบ เกาะมันใน มีแนวปะการังน้ำตื้นกระจายอยู่ทั่วบริเวณ สภาพน้ำทะเลที่นี่ใส มองเห็นปะการังสดสวยไม่แพ้ทะเลฝั่งอันดามัน สามารถดำน้ำดูปะการังจากชายฝั่งได้สะดวก ทั้งนี้ เกาะมันใน ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวพักค้างคืน ให้ท่องเที่ยวในเวลากลางวันเท่านั้น

การเดินทาง
เกาะมันใน อยู่ห่างจากแหลมแม่พิมพ์ 5 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) อยู่ห่างจากปากน้ำประแสร์ 9.8 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง) การเดินทางไป เกาะมันใน สามารถเช่าเรือไปได้จากทั้งสองแห่ง ทั้งนี้ ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถานีเพาะเลี้ยงพันธุ์เต่าทะเล เกาะมันใน

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment